Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Jan Hertl

18. 3. 2012

Nedaleko od naší obce,tak dva kilometry směrem severovýchodním, leží Jarkovice. Zde žil ve své vile regionální historik a muzejník Podblanicka PhDr. Jan Hertl. Narodil se v Praze na Smíchově 5. května 1906. Dětství prožil v Brně. Velmi miloval prázdninové pobyty u své babičky v Drahňovicích. Vřelý vztah k této lokalitě dal podnět ke vzniku jeho díla "Kronika Drahňovská".Po ukončení gymnázia studoval na Filozofické a Přírodovědecké fakultě UK dějepis a zeměpis. Jako stipendista studuje na univerzitách v Gentu a Bruselu. Během II. světové války v r. 1941  začal stavět dle projektu architekta Břetislava Štorma v Jarkovicích vilu. V roce 1942 se i Jarkovice staly vysídlenou obcí v rámci cvičiště SS. V období let 1930 až 1937 byl v nakladatelství Melantrich Jan Hertl tajemníkem. Léta druhé světové války prožil v nakladatelství Vyšehrad,kde se vypracoval až na post ředitele. Od roku 1945 se stává členem muzejní rady muzea v Benešově. V letech 1963 až 1965 zastává funkci ředitele Vlastivědného muzea Podblanicka v Jemništi.V letech 1945 až 1955 a v letech 1958 až 1961 byl profesorem na gymnáziu v Benešově, kde učil dějepis a zeměpis. Své odborné historiografické práce zveřejňoval v odborných časopisech, zejména v Časopise Společnosti přátel starožitností a ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.O tom,že to byl vynikající regionální historik, svědčí mnoho prací a studií z našeho kraje. Musím zmínit  studii Slované v Nesvačilech a raný středověk, zpracovanou do několika přednášek. PhDr. Jan Hertl objevil autorství barokního malíře Jana Kupeckého u portrétu Michaela Kreisingera. Mistrovský obraz dlouho unikal pozornosti historiků umění. Na faře v Okrouhlici ho objevil v červenci 1956 archivář Jan Hertl za přispění faráře P. Antonína Vaňka.

kupec.jpgPodobizna Michaela Kreisingera  z  Eckersfeldu na obrazu, který byl nalezen na faře v Okrouhlici.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..